RODO

Ustawienia Prywatności

W związku ze zbliżajacą się zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejsciem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) obowiązującym od 25.05.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), szanując Państwa prywatność, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz wyrażenie odpowiednich zgód, które umożliwią nam kontakt z Państwem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Confirme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów (uwzględniającej moje dane osobowe) i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na używanie przez Confirme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie urządzeń, na których jestem w stanie odczytać informacje elektroniczne, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na kontakcie w celu zainicjowania nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie Prawa telekomunikacyjnego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Confirme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przekazany temu podmiotowi mój numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej mającej na celu zainicjowanie nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Confirme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postepu 13/3
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W niniejszym przypadku chodzi o cele wskazane w pkt. 2.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w bazie kontrahentów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe, transportowe, prawne oraz firmy podwykonawcze.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Powołaliśmy Inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail daneosobowe@confirme.com.pl.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
? 2020 by CONFIRME
go work logo